top of page

Archeologisch onderzoek gestart op Keerdoksite


Nu de funderingswerken aan de Keerdoksite zijn afgerond, werd inmiddels gestart met het archeologisch onderzoek. Het toekomstig parkeergebouw dat hier gebouwd zal worden, bevindt zich immers op een historisch waardevolle locatie. Een archeologisch team van deskundigen zal nu ter plaatse aan de hand van opgravingen, een reconstructie maken om zo meer te weten te komen over het verleden van Mechelen.


De Keerdoksite zal er in de toekomst helemaal anders uitzien. Zo zal een gloednieuwe stadswijk verrijzen met maar liefst 800 woningen, twee nieuwe bruggen en een toekomstgericht en multifunctioneel parkeergebouw. Het parkeergebouw behelst de eerste fase van de totaalontwikkeling en is een samenwerking tussen de stad Mechelen en het consortium Kairos – Montreal.


Belangrijke historische waarde


Maar er is meer. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de Keerdoksite een belangrijke historische waarde heeft. Zo vonden archeologen sporen van bebouwing die uit een studie van historische kaarten gelinkt worden aan een voormalig begijnhof dat eind 13de eeuw werd gesticht en tot het einde van de 16de eeuw bleef bestaan.


Hoewel het buiten de eigenlijke stadsmuren lag, vormde het begijnhof een kleine stad op zich: het was ommuurd, er woonden meer dan duizend begijnen, er was een grote kerk, een begraafplaats en er stonden honderden huizen met tuintjes. Ze hadden er zelfs hun eigen economie met o.a. het weven van lakens.


Unieke plek


“Het is een uiterst unieke plek waar historici en archeologen nog weinig van weten. Een team van archeologen zal nu voorzichtig de bodem afgraven op zoek naar de middeleeuwse lagen waar het oude landschap zich zal in aftekenen. Daar verwachten ze resten van de woningen, grachten, straten,… te vinden. De kerk, het centrum van het begijnhof, lag vermoedelijk iets verderop. Het archeologisch onderzoek loopt ongeveer tot eind november”, aldus Greet Geypen, schepen van Stadsontwikkeling.


Eens de juiste lagen gevonden zijn is het een kwestie van sporen identificeren, schoonmaken, vondsten verzamelen, fotograferen,… kortom alles correct en voorzichtig documenteren om zoveel mogelijk details boven water te krijgen van dit stukje Mechelen.


Meer zien? Deze week vloog een drone over de site om de start van de archeologische werken in beeld te brengen. De video werd opgemaakt volgens het format #2800nws, dat de actualiteit in Mechelen in beeld brengt. Het filmpje is te bekijken via www.mechelen.be/opgravingenkeerdok.Comments


Follow Us
bottom of page