top of page

Ook wij denken aan het klimaat

Ook Montreal denkt mee aan het klimaat! Zo realiseren we in bijna al onze projecten bijna-energie-neutrale woningen en appartementen. Een BEN-woning verbruikt zeer weinig energie voor verwarming, koeling en productie van warm water. Het kleine beetje energie dat nog nodig is, wordt grotendeels opgewekt door hernieuwbare energiebronnen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Dankzij een doorgedreven isolatie, een goede luchtdichtheid, een energie-efficiënte ventilatie en het gebruik van hernieuwbare energie, voorzien we woningen die een beperkte impact hebben op het milieu en bijna geen CO2 uitstoten. Het E-peil van een BEN-woning is ≤30, wat nog maar 30% is van een woning van 2006!

Daarnaast zet Montreal voluit in op kernversterking en worden al onze projecten gerealiseerd in binnenstedelijk gebied. Door aantrekkelijke en duurzame stadsprojecten te realiseren, maken we wonen in centra terug aantrekkelijk. Daarvoor werken we samen met een gespecialiseerd team van stedenbouwkundigen, ingenieurs, landschapsarchitecten en toparchitecten van eigen bodem. Al onze projecten werken we uit in een intense dialoog met de lokale overheid en binnen een vooropgesteld ruimtelijk kader. Ook de omgeving wordt daarbij zo veel mogelijk mee aangepakt en aangelegd als een autoluwe buitenruimte met inheemse aanplantingen.

Een centrale ligging, vlakbij openbaar vervoersvoorzieningen en met alle voorzieningen op wandel- en fietsafstand, leidt daarbij tot minder verplaatsingen met de wagen en dus minder CO2-uitstoot! So REAL!

Follow Us
bottom of page